Chceš investovat do nemovitostí?

A nevíš jak?

Jak investovat

Můžeš ho sníst nebo ...

Možná si to ještě pamatuješ. Televizní reklama, kde z malého semínka roste nádherná slunečnice. Kolem ní běhá spousty šťastných a viditelně bohatých lidí. Hlavně dětí samozřejmě. Příjemný hlas vysvětloval, že to semínko můžeš buď sníst nebo nechat vyrůst. Pamatuješ si také jak to dopadlo. Zkoušíš google a nenacházíš ... no právě. A nebo ...

... XIXOIO

Ti se tím, že jsou vlastně finanční letadlo ani moc netajili. A moc daleko nedoletěli. Pár lidí jim peníze svěřilo a ... tady už google pomůže, ale není to hezké čtení. Na sociálních sítích ses mohl dočíst, že ...

... pan X končí protože omylem ...

... nejčastěji proto, že netušil, že má zapnutý mikrofon, prozradil, jak se dá lehce zbohatnout na akciích společnosti ČEZ, případně na nějaké automatické platformě pro investování s umělou inteligencí. Tady už určitě budeš znát někoho, kdo naletěl, protože těch lidí bylo opravdu hodně.

Je tedy všechno ostatní než nemovitosti špatně?

To rozhodně ne. Dluhopisy, ETF, bonusové certifikáty, zlato, investování do akcií při dobrých znalostech - to všechno může být velmi dobrá cesta jak uchovat nebo dokonce zvýšit hodnotu svých peněz. A i když zlato nebo dluhopisy můžeš nakoupit i za miliony, stačí Ti třeba i 10.000,-  U nemovitostí to tak jednoduché není. Mnoho lidí nad investicí do nemovitostí přemýšlí, chápe ji jako dlohodobě rostoucí a stabilní možnost investice, ale nakonec ji nerealizuje, protože potřebuje řádově miliony a nechce řešit problémy s vlastnictvím nemovitosti. To všechno ale mění naše nabídka.

Proč nás nemovitosti tak baví

Investování do nemovitostí má řadu výhod, které přitahují investory z různých oblastí. Nad investicí do nemovitostí velmi často přemýšlí i chytří odborníci z jiných oborů.
Pasivní příjem

Naše nemovitosti generují stabilní pasivní příjem ve formě nájemného. Protože jsou naše nemovitosti dobře pronajaté, poskytují dlouhodobě finanční stabilitu a solidní příjem.

Růst hodnoty

Hodnota nemovitostí obvykle stoupá s časem a to nejen v oblastech s rostoucím ekonomickým potenciálem. V delších časových intervalech v minulosti investování do nemovitostí vždy dosahovalo výrazného kapitálového zhodnocení.

Daňové výhody

Odpisy majetku, odpočty za rekonstrukce, testovací doba při prodeji nemovitosti a další daňové výhody dělají z dlouhodobých investic do nemovitostí velmi dobrou možnost jak snížit celkovou daňovou zátěž.

Diverzifikace portfolia

Investice do nemovitostí mohou poskytnout diverzifikaci portfolia, což může snížit celkové riziko investic. Nemovitosti mohou na ekonomické události reagovat odlišně než jiné typy investic, což může pomoci minimalizovat ztráty v nejistých dobách.

Ochrana proti inflaci

Hodnota nemovitostí má tendenci stoupat v reakci na inflaci. V době, kdy ceny stoupají, může být nemovitost vnímána jako stabilní investice, která udržuje nebo zvyšuje svou hodnotu.

Kontrola nad investicí

Máme větší kontrolu nad svou investicí do nemovitostí ve srovnání s některými jinými formami investic, jako jsou například akcie. Můžeme ovlivnit hodnotu nemovitosti prostřednictvím renovací, vylepšení a efektivní správy.

Proč s námi?

Společník v investiční společnosti

U nás neposíláš peníze na nějaký virtuální podúčet. Jsi společníkem investiční společnosti zapsaným ve veřejné listině - obchodním rejstříku. Svoji investici realizuješ jako koupi podílu společnosti u notáře. Svůj podíl si tak můžeš kdykoli ověřit v obchodním rejstříku.

Průhledné vlastnictví nemovitostí

Naše investiční společnost je přímým vlastníkem všech svých nemovitostí a Ty si to tak můžeš kdykoli a velmi jednoduše ověřit ve veřejném seznamu - v katastru nemovitostí.

Transparentní účet

Nejen Ty, ale kdokoli si může ověřit transakce na účtu společnosti. Vidíš tedy jak je hrazeno nájemné a vidíš také další příjmy a náklady společnosti. Kdykoli se můžeš podívat na náš transparentní účet ve FIO bance.

Profesionální vedení společnosti

Ve vedení společnosti najdeš jen lidi, kteří mají dlouholeté zkušenosti s investicemi do nemovitostí a/nebo mají vysokoškolské vzdělání ekonomického a/nebo právního směru a/nebo mají dlouholetou praxi ve vedení malých a/nebo středně velkých firem.

Nepotřebuješ miliony

Protože nekupuješ přímo nemovitost, ale podíl ve společnosti, nepotřebuješ řádově miliony, aby ses mohl účastnit dlouhodobě ziskové investice. V případě například deseti společníků stačí pro investici do nemovitosti v hodnotě 1.ooo.ooo,- jen 1oo.ooo,- každého z nich. S námi můžeš investovat částku už od 1oo.ooo,-

Žádné starosti s vlastnictvím

Získání nájemníka, komunikace s nájemníkem, řešení technických problémů v nemovitosti, účetnictví, daně z nemovitostí a daně z příjmu, pojištění - to je jen zlomek věcí, které musíš zařídit, když vlastníš investiční nemovitost individuálně. V naší společnosti ale všechny tyto provozní věci řeší profesionální vedení společnosti, případně prověřené najaté agentury a Ty se tak nemusíš obávat jakýchkoli problémů spojených s vlastnictvím nemovitosti.

Daňové a účetní výhody

Pokud vlastníš nemovitost, pronajímáš ji a pak ji při vzestupu hodnoty chceš prodat, uplatňuje se takzvaný časový test, po uplynutí kterého už ze zisku (rozdílu ceny prodejní a kupní ceny) neplatíš daň z příjmu. Tato lhůta je podle současné právní úpravy deset let. U nás ale nevlastníš přímo nemovitost, vlastníš podíl ve společnosti, která nemovitosti vlastní a Ty tak, pokud potřebuješ peníze třeba za dva roky, prodáváš svůj podíl, jehož hodnota odráží aktuální ceny nemovitostí, ale nemusíš platit daň. Takto Ti Tvoje investice přinese o 15% více z rozdílu nákupní a aktuální ceny, než kdybys nemovitost vlastnil individuálně.

Možnost účasti v rozhodování

Pokud si koupíš dluhopisy nějaké společnosti nebo investuješ do podílových listů, vlastně jen investuješ peníze a čekáš, jak se firmě bude dařit. U nás jsi ale společníkem a tak se prostřednictvím valné hromady můžeš podílet na rozhodování ve společnosti, máš právo nahlížet do účetnictví a v neposlední řadě žádat informace od jednatelů společnosti. Můžeš, ale nemusíš, pokud chceš jen investovat svoje peníze, nemusíš dělat nic dalšího. Naše průhledná společenská smlouva počítá s tím, že ve společnosti bude mnoho společníků a tak snižuje kvórum pro usnášeníschopnost valné hromady pod obecné minimum, takže jednatelé mohou konat i když se nebudeš valné hromady účastnit. Pokud ale přijdeš, Tvůj hlas bude samozřejmě vždy slyšet.

Tvoje peníze by měly vydělávat hlavně Tobě.

Upozornění

Přestože investice do nemovitostí je atraktivní možností jak zachovat hodnotu peněz, je důležité být si vědom rizik. Každý investor by měl vzít v úvahu své cíle, toleranci k riziku a místní tržní podmínky před tím, než se rozhodne s námi investovat do nemovitostí.

Jak začít

Napiš nám nebo zavolej se svojí představou.

Kdy nemůžeš být naším společníkem

je Ti méně než 18 let
nebo
nejsi schopen prokázat původ peněz, které chceš investovat
nebo
bylo na Tebe zahájeno exekuční řízení a nebo jsou v souvislosti  s Tvojí osobou známy okolnosti, které by zahájení takového řízení odůvodňovaly
nebo
jsi občan Ruska nebo Běloruska
nebo
Tvoje osoba figuruje na sankčním seznamu

Aktuální nabídka

Všechny částky v této nabídce jsou uvedeny v CZK (česká koruna). V případě zájmu o investici v jiné měně se postupuje individuálně.
Podíl
3oo.ooo,-

Nabízíme 9% podíl ve společnosti za cenu 3oo.ooo,-. Získáš tak 9% podíl na ZK (45.ooo,-) a příplatek na ZK ve výši 255.ooo,-

Podíl
1oo.ooo,-

Nabízíme 3% podíl ve společnosti za cenu 1oo.ooo,-. Získáš tak 3% podíl na ZK (15.ooo,-) a příplatek na ZK ve výši 85.ooo,-

Podíl
5oo.ooo,-

Nabízíme 15% podíl ve společnosti za cenu 5oo.ooo,-. Získáš tak 15% podíl na ZK (75.ooo,-) a příplatek na ZK ve výši 425.ooo,-

Jak šel čas

Naše první nemovitost je pronajata
leden 2024

Prakticky ihned po zapsaní vlastnictví v katastru nemovitostí je naše první nemovitost pronajata. Hned tato první nemovitost nám dělá velkou radost, protože po vyhlášení ČNB o snižování sazeb vystřelily ceny v regionu zhruba o 10%.

Naše první nemovitost
prosinec 2023

V prosinci 2023 společnost zakoupila svojí první nemovitost. Tou se stala malá garsonka v Bohumíně v Moravskoslezském kraji - v regionu, který si společnost vybrala pro svůj start.

Založení společnosti
listopad 2023

V listopadu 2023 začali budoucí společníci/zakladatelé formovat první koncept společenské smlouvy a společnost pak formálně vznikla zápisem do obchodního rejstříku v prosinci 2023.

Mobirise Website Builder
704 123 704

Pro více informací volejte nebo použijte email
estin@estin.cz

Zefina

investiční

společnost

210 29 547
IČO  

C 395882 Městský soud v Praze
spisová značka

Záveská 1612/4a, Praha 10
sídlo

Ing. Markéta Horáková

jednatelka společnosti
marketa.horakova@estin.cz

finance a správa společnosti

Ing. Daniel Horák

jednatel společnosti
daniel.horak@estin.cz

finance a správa společnosti

Michal Horák

jednatel společnosti
michal.horak@estin.cz

správa nemovitostí a investice

HTML Generator